Kura no attēlā redzamajām zīmēm aizliedz kuģot atpūtas kuģiem?

 1. A.
 2. B.
 3. C.
 4. D.

Ūdensdrošam elektriskajam lukturītim ir jābūt:

 1. Uz kuģošanas līdzekļa, kura garums ir 7 m vai lielāks.
 2. Uz kuģošanas līdzekļa, kuram nav stacionāri uzstādītas navigācijas ugunis.
 3. Uz visiem kuģošanas līdzekļiem, izņemot ūdens motociklus.

Kā jāregulē trimmēšanas plāksnes, ejot pret vilni?

 1. Pakāpeniski jānolaiž plāksnes uz leju tik daudz, lai viļņus šķeltu kutera šaurākā priekšgala daļa.
 2. Jāpaceļ plāksnes uz augšu, lai vilnis izietu kuterim pa apakšu.

Kas notiek, ja motora kāja tiek sagāzta uz priekšu?

 1. Brauciena laikā kutera priekšgals izcelsies vairāk no ūdens.
 2. Brauciena laikā kutera priekšgals iegrims dziļāk ūdenī.

Kāds dokuments apliecina kuģošanas līdzekļa vadīšanas tiesības?

 1. Izziņa par nokārtotu kuģošanas līdzekļa vadītāja eksāmenu.
 2. Kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecība.

Kāpēc pretēja virziena lielus viļņus labāk šķērsot ejot ieslīpi pret tiem?

 1. Kuģošanas līdzeklis mazāk zvalstās.
 2. Kuģošanas līdzeklis un cilvēki tiek pasargāti no triecieniem pret vilni.

Kādi drošības pasākumi jāveic, kuģojot miglā?

 1. Jāievēro drošs ātrums un jādod atbilstoši skaņas signāli.
 2. Periodiski jāsniedz informācija par savu atrašanās vietu UĪV 16.kanālā.
 3. Abas iepriekšminētās atbildes ir pareizas.

Kas vispirms ir jādara, lai novērstu enkura slīdēšanu?

 1. Jāpiesien pie enkura papildus smagums.
 2. Jāizlaiž garāka enkura trose.

Gar kuru pusi kutera vadītājs drīkst apiet bagarmašīnu?

 1. Gar labo pusi.
 2. Gar kreiso pusi.
 3. Gar abām pusēm.
 4. Iešana garām aizliegta.

Kurai no kardinālajām zīmēm ir attēlā parādīta rakstura uguns (uguns raksturs atbilstošs burtam A pēc Morzes koda)?

 1. Ziemeļu (N).
 2. Austrumu (E).
 3. Dienvidu (S).
 4. Rietumu (W).
 5. Atsevišķas bīstamības.
 6. Ass.