Uz ko norāda attēlā parādītā zīme?

 1. Tilta aili, kura paredzēta kuģošanai.
 2. Kuģu ceļu vai kanālu ar ierobežotu platumu.

Kurā kuģošanas līdzekļa pusē, ejot upē pret straumi, jāatstāj attēlā redzamā zīme?

 1. Kreisajā.
 2. Labajā.

Attēlā parādītā navigācijas zīme:

 1. Apzīmē kuģu ceļa labo malu.
 2. Ir kuģu ceļa ass zīme.
 3. Norāda uz neliela izmēra bīstamu vietu.

Spainim, liekšķerei vai rokas ūdenssūknim ir jābūt:

 1. Tikai uz motorlaivas un kutera.
 2. Tikai uz airu laivas un motorlaivas.
 3. Uz airu laivas, motorlaivas un kutera.

Aizliegts enkuroties:

 1. Kuģu ceļā, zem tiltiem un pie piestātnēm.
 2. Vietās, kur to aizliedz aizlieguma zīme.
 3. Visās iepriekšminētajās vietās.

Ar ko var izmērīt dziļumu?

 1. Ar mērkoku, rokas lodi vai eholotu.
 2. Ar lagu vai anemometru.

Ko nozīmē termins “Diennakts tumšais laiks”?

 1. Laiks no saules rieta līdz saules lēktam.
 2. Laiks, kad redzamība ir mazāka kā 1000 metri.
 3. Laiks, kad redzamība ir mazāka kā 500 metri.

Kā jārīkojas atpūtas kuģa vadītājam, ja viņš sev priekšā redz attēlā parādītās kuģa ugunis?

 1. Jāsaglabā savs kurss un ātrums.
 2. Jāmaina kurss pa labi, lai paietu garām pretī nākošajam kuģim ar kreiso bortu drošā attālumā.
 3. Savlaicīgi jādod brīdinājuma skaņas signāls un, kad otrs kuģis izmaina savu kursu, jāiet ar iepriekšējo kursu.

Cik tālu no krasta Rīgas jūras līcī ir Latvijas teritoriālo ūdeņu robeža?

 1. 3000 m.
 2. Līdz jūras robežai ar Igauniju, kas ir apmēram 12 jūras jūdžu attālumā no Roņu salas ap Roņu salu un tālāk uz austrumiem uz Vidzemes piekrasti, kur pienāk Latvijas –Igaunijas sauszemes robeža.
 3. Viss Rīgas jūras līcis.

Kura no attēlā redzamajām zīmēm norāda attālumu, kura robežās atļauta tauvošanās?

 1. A.
 2. B.
 3. C.