Kā jārīkojas kuģošanas līdzekļa vadītājam, veicot apdzīšanu uz kuģu ceļa?2018.02.19.

 1. Jāapdzen priekšā ejošais kuģošanas līdzeklis drošā attālumā gar jebkuru bortu.
 2. Jāapdzen priekšā ejošais kuģošanas līdzeklis drošā attālumā gar tā kreiso bortu.
 3. Jāapdzen priekšā ejošais kuģošanas līdzeklis drošā attālumā gar tā labo bortu.

Kā jārīkojas kutera vadītājam, ja viņš uz kuģu ceļa redz priekšā ejošā kuģošanas līdzekļa balto uguni?2018.02.19.

 1. Jāapdzen priekšā ejošais kuģošanas līdzeklis drošā attālumā gar jebkuru bortu.
 2. Jāapdzen priekšā ejošais kuģošanas līdzeklis drošā attālumā gar tā kreiso bortu.
 3. Jāapdzen priekšā ejošais kuģošanas līdzeklis drošā attālumā gar tā labo bortu.

Kur ir spēkā “Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos”?2018.02.20.

 1. Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos.
 2. Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos, kuriem nav izejas uz Rīgas jūras līci vai Baltijas jūras Latvijas Republikas piekrastes daļu.
 3. Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos un 3000 metru platā joslā no krasta Rīgas jūras līcī un Baltijas jūrā.

Ko nozīmē termins “Topuguns”?2018.02.20.

 1. Balta, nepārtrauktas gaismas uguns, kas novietota uz kuģošanas līdzekļa garenass līnijas tā, lai gaisma būtu redzama taisnā virzienā uz kuģošanas līdzekļa priekšgalu līdz 22,5 grādi aiz katra borta dvarsa un apgaismotu ar nepārtrauktu gaismu 225 grādu lielu horizonta loku.
 2. Zaļa nepārtrauktas gaismas uguns, kas novietota uz kuģošanas līdzekļa garenass līnijas tā, lai gaisma būtu redzama noteiktā leņķī virzienā uz kuģošanas līdzekļa priekšgalu.
 3. Visaugstākā uz kuģošanas līdzekļa novietotā uguns.

Enkuram ar ķēdi vai trosi ir jābūt:2018.02.23.

 1. Uz airu laivas, motorlaivas un kutera.
 2. Uz kutera.

Pirmās palīdzības aptieciņai ir jābūt:2018.02.23.

 1. Uz visiem kuģošanas līdzekļiem, kuru garums ir 7 m vai lielāks.
 2. Tikai uz kuģošanas līdzekļa, kura garums ir 12 m vai lielāks.
 3. Uz visiem kuģošanas līdzekļiem, neatkarīgi no to garuma.
 4. Uz motorlaivas un kutera, kuru garums ir 7 m vai lielāks.

Vējš, kura ātrums ir 15 m/sek, ir:2018.02.19.

 1. Lēns.
 2. Mērens.
 3. Stiprs.

Vējš, kura ātrums ir 3 m/sek, ir:2018.02.19.

 1. Lēns.
 2. Mērens.
 3. Stiprs.

Atmosfēras spiedienu izsaka:2018.02.20.

 1. Dzīvsudraba staba milimetros.
 2. Kilogramos.

Attēlā parādītais vējš ir:2018.02.18.

 1. Dienvidrietumu (SW).
 2. Ziemeļaustrumu (NE).
Attēlā parādītais vējš ir: