Kā mainās redzes leņķis alkoholisko dzērienu ietekmē?

 1. Redzes leņķis palielinās.
 2. Redzes leņķis samazinās.
 3. Alkoholiskie dzērieni redzes leņķi neietekmē.

Ar ko drīkst dzēst ugunsgrēku elektroiekārtās?

 1. Ar ūdeni.
 2. Ar putu ugunsdzēšamo aparātu.
 3. Ar pulvera ugunsdzēšamo aparātu.

Kādu medikamentu lietošana var ietekmēt kuģošanas līdzekļa vadīšanas spējas?

 1. Miega zāles.
 2. Pretsāpju līdzekļi.
 3. Asinsspiediena pazemināšanas līdzekļi.
 4. Visas iepriekšminētās atbildes ir pareizas.

Ar kādu kursu iet kuteris?

 1. 0 grādi vai 360 grādi, vai N.
 2. 180 grādi vai S.

Ko nozīmē, ja kāds no savstarpēji redzamiem kuģiem, kuri tuvojas, dod vismaz piecu īsu skaņu signālu?

 1. Brīdinājuma signāls.
 2. Sasveicināšanās signāls.

Enkurs turēs drošāk, ja tas būs piestiprināts ar:

 1. Ķēdi.
 2. Mīkstu enkura trosi.

Kā migla ietekmē vadītāja spēju noteikt attālumu līdz priekšmetiem?

 1. Liekas, ka priekšmeti atrodas tuvāk.
 2. Liekas, ka priekšmeti atrodas tālāk.
 3. Neietekmē nemaz.

Ko nozīmē attēlā redzamās kuģošanas līdzekļa ugunis?

 1. Virzienā pa labi iet zvejā nodarbināts kuģis.
 2. Kuģošanas līdzeklis uz sēkļa.

Ko nozīmē konusveida zīme, kas pacelta uz buru kuģa?

 1. Buru kuģis iet ar burām un ar motoru.
 2. Buru kuģa manevrēšanas spējas ir ierobežotas.

Par ko informē attēlā parādītā zīme?

 1. Zīmē norādītā attāluma robežās atļauta tauvošanās.
 2. Kuģu ceļa vai kanāla platums metros.