Vadītāja rīcība, ja, uzsākot kustību uz apledojošas brauktuves, virzienā pa labi izslīd autobusa velkošie aizmugurējie riteņi:

 1. Piebremzēt, lai pārtrauktu slīdēšanu.
 2. Laideni palielināt vilces spēku uz velkošiem riteņiem, lai pārtrauktu sānslīdi, pagriezt stūres ratu uz izslīdēs pusi.
 3. Atlaist akseleratora pedāli, izspiest sajūga pedāli, pagriezt stūres ratu uz izslīdes pusi.
 4. Laideni piebremzēt, pagriezt stūres ratu uz izslīdes pusi un izspiest sajūga pedāli.

Kādos gadījumos veicot pasažieru pārvadājumus ir nepieciešams pasažieru saraksts?

 1. Braucienam uz Vāciju.
 2. Braucienam uz Baltkrieviju.
 3. Vajadzīgs abos gadījumos.

Veicot pārvadājumus attiecīgajā maršrutā (reisā) pie sabiedriskā transportlīdzekļa vadītāja jāatrodas?

 1. Apliecinājuma oriģinālam.
 2. Apliecinājuma kopijai.
 3. Apliecinājuma oriģinālam kopā ar licences kartīti pasažieru komercpārvadājumu veikšanai.

No cik formulāriem sastāv INTERBUS formulāru grāmatiņa?

 1. 8
 2. 14
 3. 18
 4. 25

Vai drīkst veikt pasažieru neregulāros pārvadājums Latvijas teritorijā ar Eiropas Kopienas atļaujas kopiju?

 1. Drīkst.
 2. Nedrīkst .

Uz kurām no minētajām valstīm, veicot neregulāros pasažieru pārvadājumus, ir nepieciešama Braucienu formulāru grāmatiņa?

 1. Krieviju.
 2. Baltkrieviju.
 3. Bulgāriju.
 4. Ukrainu.

Kādi ir autobusa vadītāja pienākumi?

 1. Vest pasažierus ar redzamām ievērojamām dzēruma pazīmēm.
 2. Apstāties katrā pieturvietā.
 3. Ar pozitīvu attieksmi veikt darbu.
 4. Pareizas 2 un 3 atbildes.

Kā autobusa vadītājs veido uzņēmuma imidžu?

 1. Autobusa vadītājs kļūst par uzņēmuma pārstāvi saskarsmē ar klientiem.
 2. Uzņēmuma vizītkarte, ko reprezentē vadītājs, ir autobuss.
 3. Vadītāja izskats, uzvedība un izturēšanās rada pasažieru apmierinātību ar uzņēmumu
 4. Pareizas visas minētās atbildes

Kādi pasākumi veicina ekonomisku braukšanu?

 1. Klimata iekārtas ieslēgšana tikai pēc pieprasījuma.
 2. Motora regulāras apkopes un riepu spiediena pārbaudes.
 3. Regulāra autobusa mazgāšana un salona uzkopšana.
 4. Pareizas ir 1 un 2 atbildes.

Ātrāka bremžu iedarbība ir automobiļiem ar:

 1. Pneimatisko bremžu sistēmu
 2. Hidraulisko bremžu sistēmu
 3. Kombinēto bremžu sistēmu
 4. Bremžu iedarbības ātrums nav atkarīgs no to konstrukcijas veida