Novietojot kravu transporta līdzeklī, jāņem vērā kā tas ietekmē:

 1. Smaguma centra atrašanos.
 2. Slodzi uz asīm.
 3. Visus minētos lielumus.
 4. Kravas pārvietošanos satiksmes negadījumā.

Atvienojot piekabi no autobusa, pirmā darbība no drošības viedokļa ir

 1. Iedarbināt stāvbremzi.
 2. Atvienot pneimopievadus.
 3. Izlaist piekabes balstus nepieciešamajā augstumā.
 4. Atvienot elektropievadus.

Divstāvu autobusā stabilitāti vairāk ietekmē:

 1. Pasažieru skaits pirmajā stāvā.
 2. Pasažieru skaits otrajā stāvā.
 3. Kopējais pasažieru skaits.
 4. Stāvošo pasažieru skaits.

Pārmērīgi noslogojot autobusu:

 1. Palielinās gaisa pretestība.
 2. Palielinās bremžu efektivitāte, jo automobilis tiek vairāk spiests pie ceļa.
 3. Palielinās rites pretestība.
 4. Palielinās maksimālā dzinēja jauda.

Piebraucot ar autobusu pasažieru pieturai pēc noteiktā laika, Jūs ieraugāt pasažieri, kas demonstratīvi ar rādītājpirkstu rāda Jums savu rokas pulksteni. Kā Jūs reaģēsiet uz šādu atgādinājumu par kavējumu?

 1. Neattiecināšu to uz sevi.
 2. Palikšu dusmīgs un parādīšu viņam, ka man arī ir pulkstenis
 3. Sajutīšu, cik noguris es esmu.
 4. Jutīšos apmierināts.

Kādas autobusa vadītājam ir metodes stresa samazināšanai?

 1. Stresa radītās situācijas maiņa – darba grafika, satiksmes un darba organizācijas.
 2. Stresa situācijas uztveres maiņa.
 3. Stresa slodzes samazināšana, neattiecinot tā cēloni uz sevi.
 4. Pareizas 1, 2 un 3 atbildes.

Kādi normatīvs (-ie) akts (-i) reglamentē transportlīdzekļa vadītāja vadīšanas un atpūtas laikposmu pamatnosacījumus Eiropas Savienības teritorijā?

 1. Latvijs Republikas Darba likums. Закон о труде Латвийской Республики.
 2. Latvijas Republikas Satversme.
 3. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 561/2006 ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85.

Brauciena laikā Jums jakas kabatā iezvanās mobilais tālrunis. Kā rīkosieties, vadot autobusu?

 1. Nereaģēsiet, atzvanīsiet, kad nevadīsiet autobusu.
 2. Samazināsiet braukšanas ātrumu un īsi atbildēsiet, ka esat aizņemts un vēlāk atzvanīsiet.
 3. Samazināsiet braukšanas ātrumu un atbildēsiet zvanam, jo autobuss ir viegli vadāms un Jums tas nesagādā grūtības.
 4. Pareizas ir 1 un 2 atbildes.

Kādi apstākļi var izsaukt autobusa sānslīdes rašanos, braucot taisnā virzienā un bremzējot?

 1. Autobusa strauja piebremzēšana vai bremzēšana vienlaikus ar retardera un darba bremzēm.
 2. Autobusa pasažieriem aizņemot visas sēdvietas tikai salona labajā pusē.
 3. Tam pašam pasažieru skaitam atrodoties autobusa salona priekšpusē, lai izkāptu.
 4. Pasažieriem pieceļoties stāvus no visām sēdvietām autobusā.

Autobusa vadītājam ir tiesības vadīt D kategorijas transportlīdzekli. Autobusa dati: pašmasa – 13000 kg, pilna masa – 18000 kg, maksimālā pieļaujamā piekabes masa – 2000 kg. Kādu pilnas masas piekabi atļauts vilkt autobusa vadītājam?

 1. 2000 kg.
 2. 1250 kg.
 3. 750 kg.
 4. Pareizās ir 1 un 2 atbilde.