Vai strādnieku pārvadāšanu no dzīvesvietas uz darba vietu un atpakaļ valstī, kas nav pārvadātāja reģistrācijas valsts var klasificēt kā kabotāžu?2018.02.21.

 1. Jā.
 2. Nē.

Kādi organizatoriskie faktori autobusu uzņēmumā ietekmē satiksmes negadījumu rašanos?2016.01.18.

 1. Ceļu satiksmes organizācija un pastāvīga vadītāju kontrole ar uzstādītajām radara iekārtām.
 2. Autobusu vadītāju sākotnējā un periodiskās apmācība, pietiekoši atpūtas un darba laiki.
 3. Policijas ekipāžu apmācība un to efektīva darbība sastrēgumu stundās.
 4. Mācību braukšanas aizliegumi reģionālajos centros, lielākajās pilsētās un uz ātrgaitas ceļiem.

Kas neveido pozitīvas autobusa vadītāja un pasažieru attiecības?2018.02.23.

 1. Vadītāja uzstāšanās ar pamācošu attieksmi.
 2. Vadītāja koptā āriene un kārtīgs uzvalks.
 3. Laipna un pretimnākoša vadītāja attieksme.
 4. Izpalīdzība pasažieru iekāpšanā un laidens braukšanas stils.

Automobiļa krava ir jānostiprina tā lai:2018.02.19.

 1. Slodze būtu vienmērīga uz visu kravas telpas grīdu.
 2. Slodze būtu vienmērīga uz visām automobiļa asīm
 3. Automobilim bremzējot ar maksimālo intensitāti, tā neizkustētos un nepārvietotos uz priekšu.

Kabotāžas pārvadājums ir:2018.02.22.

 1. Iekšzemes pārvadājums valsts teritorijā ar citā valstī reģistrētu transportlīdzekli
 2. Jebkurš iekšzemes pārvadājums.
 3. Pārvadājums starp divām valstīm.
 4. Tranzītpārvadājums.

Ko autovadītājs dara ar braucienu formulāru pēc attiecīgā brauciena veikšanas?2018.02.19.

 1. Glabā transportlīdzeklī.
 2. Nodod transporta uzņēmumam.
 3. Iznīcina.

Kā reaģēsiet, ja Jūsu vadītā autobusā skolēni uzvedas ekstrēmi trokšņaini un ir nemierīgi?2018.02.21.

 1. Nākošajā pieturā saprotami paskaidrošu kārtības noteikumus drošai braukšanai autobusā.
 2. Skaļā balsī brīdināšu par skolēnu izsēdināšanu, ja viņi nepārtrauks trokšņot.
 3. Noteikšu, vai skolēni ar savu uzvedību rada draudus citu pasažieru drošībai. Ja drošība būtu apdraudēta, tad apturēšu autobusu, lai veiktu noteiktos drošības pasākumus.
 4. Pareizas 1 un 3 atbildes.

Ja vadītāja digitālā tahogrāfa karte ir bojāta, darbojas nepareizi, ir pazaudēta vai nozagta, vai transportlīdzekļa vadītājs drīkst pabeigt pārvadājumu atbilstoši Regulai 561/2006?2018.02.23.

 1. Drīkst tikai tad, ja transportlīdzeklī ir krava.
 2. Drīkst turpināt vadīt transportlīdzekli bez vadītāja kartes ne ilgāk par 15 dienām, vai arī ilgāk, ja tas nepieciešams, lai atgrieztos bāzes vietā, izdrukājot informāciju brauciena sākumā un beigās par laikposmiem, kuri ierakstīti tahogrāfā, un uz šā dokumenta atzīmējot savus identifikācijas datus.
 3. Nedrīkst.

Kādu secību vadītājam ir svarīgi ievērot, uzsākot braukšanu ar autobusu? 2018.02.23.

 1. Spogulis - signāls - manevrs.
 2. Spogulis - skatiens - signāls - manevrs.
 3. Skatiens - signāls - manevrs.
 4. Spogulis - signāls - skatiens - manevrs.

Kopienas atļaujas kopija un Eiropas Savienības brauciena formulārs ļauj veikt?2018.02.21.

 1. Starptautiskos neregulāros pārvadājumus ar autobusu starp divām vai vairākām dalībvalstīm.
 2. Neregulāros kabotāžas pārvadājumus dalībvalstī, kas nav pārvadātāja reģistrācijas valsts.
 3. Abas iepriekšminētas atbildes ir pareizas.