Kuri transportlīdzekļi ir pasažieru sabiedriskie transportlīdzekļi?2018.02.19.

 1. Autobuss, trolejbuss, tramvajs, kas brauc pa noteiktu maršrutu.
 2. Mehāniskie transportlīdzekļi, kas pārvadā pasažierus.
 3. Tramvajs, trolejbuss, autobuss un maršruta taksometrs.

Kādos gadījumos, braucot taisnā virzienā un bremzējot, var sākties automobiļa pakaļējā tilta sānslīde?2018.02.22.

 1. Ja labās un kreisās puses riteņiem ir dažāda saķere ar ceļa virsmu.
 2. Ja labās un kreisās puses riteņi bremzējas ar dažādu spēku.
 3. Ja labās un kreisās puses riteņiem ir uzliktas riepas ar dažādi nodilušu protektoru.
 4. Visos minētajos gadījumos.

Kāpēc attēlotajā situācijā notika ceļu satiksmes negadījums?2018.02.22.

 1. Kravas automobiļa vadītājs, uzskatot, ka vieglā automobiļa vadītājs pārbrauks krustojumu pie dzeltenā luksofora signāla, nesamazināja braukšanas ātrumu un nebija sagatavojies bremzēt.
 2. Vieglā automobiļa vadītājs atpakaļskata spogulī nepārliecinājās par situāciju uz ceļa un strauji bremzēja.
 3. Abu minēto vadītāju nepareizas rīcības rezultātā.
Kāpēc attēlotajā situācijā notika ceļu satiksmes negadījums?

Par ko brīdina attēlā redzamās ceļa zīmes?2018.02.23.

 1. Par to, ka 30 m attālumā aiz ceļa zīmēm, sākas 200 m garš stāvs lejupceļš.
 2. Par 30 m garu stāvu lejupceļu pēc 200 m.
 3. Par 200 m garu stāvu lejupceļu, sākot no ceļa zīmēm.
Par ko brīdina attēlā redzamās ceļa zīmes?

Kā jārīkojas vadītājam, ja aizmugurē braucošais transportlīdzeklis ietur pārāk mazu distanci?2018.02.23.

 1. Jāieslēdz skaņu signāls un biežāk jāskatās salona atpakaļskata spogulī.
 2. Vairākas reizes strauji jānospiež bremžu pedālis.
 3. Jānobrauc uz ceļa nomales.
 4. Vienmērīgi jāsamazina braukšanas ātrums un jāļauj, lai aizmugurē braucošais transportlīdzeklis Jūs apdzen.

Vai atļauts apstāties un stāvēt ceļa labajā pusē uz nomales attēlotajā situācijā?2018.02.22.

 1. Atļauts apstāties un stāvēt.
 2. Atļauts tikai apstāties.
 3. Aizliegts apstāties un stāvēt.
Vai atļauts apstāties un stāvēt ceļa labajā pusē uz nomales attēlotajā situācijā?

Kāda distance jāievēro, braucot aiz kravas automobiļa, attēlā redzamo ceļa zīmju darbības zonā?2018.02.23.

 1. Ne mazāka par 40m.
 2. Ne lielāka par 40m.
 3. Ne mazāka par 50m.
Kāda distance jāievēro, braucot aiz kravas automobiļa, attēlā redzamo ceļa zīmju darbības zonā?

Ar kādu maksimālo ātrumu atļauts braukt autobusa vadītājam apdzīvotā vietā, iebraukšana kurā apzīmēta ar ceļa zīmi "Pilsētas vai ciema nosaukums" uz zila fona, braucot pa šo ceļu, kas apzīmēts ar šo ceļa zīmi?2018.02.23.

 1. 80 km/h.
 2. 50 km/h.
 3. 90 km/h.

Kurš no vadītājiem pareizi novietojis transportlīdzekli stāvēšanai ārpus apdzīvotām vietām?2018.02.20.

 1. Zaļā automobiļa vadītājs.
 2. Dzeltenā automobiļa vadītājs.
 3. Motocikla un zaļā automobiļa vadītāji.
 4. Visi vadītāji.
Kurš no vadītājiem pareizi novietojis transportlīdzekli stāvēšanai ārpus apdzīvotām vietām?

Kurš no vadītājiem pareizi novietojis transportlīdzekli stāvēšanai?2018.02.20.

 1. Kravas automobiļa vadītājs.
 2. Dzeltenā automobiļa un kravas automobiļa vadītājs.
 3. Sarkanā automobiļa un dzeltenā automobiļa vadītājs.
 4. Visi vadītāji.
Kurš no vadītājiem pareizi novietojis transportlīdzekli stāvēšanai?