Automobiļa vadītājs ir tiesīgs turpināt kustību, ja automobilim ir radušies sekojoši defekti:

 1. Hidrauliskajā bremžu sistēmā ir šķidruma noplūde.
 2. Stūres iekārtas hidrauliskajam pastiprinātājam ir radusies eļļas noplūde.
 3. Kravas hidrauliskajam pacēlājam ir plīsusi pievadcaurule un notiek eļļas noplūde.
 4. Nevienā no norādītajiem gadījumiem.

Ja transportlīdzekļa vadītājam ir garš vārds un uzvārds, vai šajā gadījuma tahogrammā ir atļauts rakstīt tikai iniciāļus?

 1. Jā.
 2. Nē.

Ja transportlīdzekļa vadītājs ir sācis darbu 8:00 no rīta, cikos vēlākais transportlīdzekļa vadītājam ir jāuzsāk saīsinātais ikdienas atpūtas laikposms atbilstoši Regulai 561/2006?

 1. Saīsinātais ikdienas atpūtas laikposms ir jāuzsāk tikai pēc savas pašsajūtas.
 2. Saīsinātais ikdienas atpūtas laikposms ir jāuzsāk ne vēlāk kā 23:00.
 3. Saīsinātais ikdienas atpūtas laikposms ir jāuzsāk ne vēlāk kā 22:00.
 4. Saīsinātais ikdienas atpūtas laikposms ir jāuzsāk ne vēlāk kā 19:00.

Kas redzams attēlā?

 1. Kravas nostiprināšanas telpas atbalsta konstrukcijas tehniskais raksturojums.
 2. Kravas nostiprināšanas saites tehniskais raksturojums.
 3. Kravas nostiprināšanas saites savilcēj mehānisma tehniskais raksturojums
 4. Kravas saites nostiprināšanas gredzena tehniskais raksturojums.

Pret kādu kravas pārvietošanās virzienu izmantots attēlā redzamais kravas nostiprināšanas veids?

 1. Pret pārvietošanos šķērsvirzienā braucot un braukšanas virzienā.
 2. Pret pārvietošanos garenvirzienā braukšanas virzienā un atpakaļ.
 3. Pret pārvietošanos garenvirzienā braukšanas virzienā.
 4. Pret pārvietošanos garenvirzienā braukšanas virzienā un atpakaļ un šķērsvirzienā.

Vai transportlīdzekļa vadītājam ir jāseko līdzi kravas izvietojuma plānam, savācot vai izvadājot dalītās kravas?

 1. Jā.
 2. Nē.
 3. Smagās kravas jānovieto kravas telpas aizmugurē, lai atvieglotu izkraušanu.

Kā nosaka autotransportlīdzekļa kravnesību?

 1. Saskaita visu asu pieļaujamās slodzes.
 2. Saskaita visu asu pieļaujamās slodzes un atņem slodzi uz puspiekabes sakabes iekārtu.
 3. No pilnās masas atņem pašmasu.
 4. No pilnās masas atņem faktisko masu.

Latvijas teritorijā kravu pārvadājumu kontroli ir tiesīgi veikt:

 1. Ceļu policijas darbinieki.
 2. Muitas darbinieki muitas teritorijās.
 3. Visi minētie.

Vai laika periodu, ko transportlīdzekļa vadītājs pavada, transportējot transportlīdzekli ar prāmi vai vilcienu, var uzskatīt par regulāro ikdienas atpūtu atbilstoši Regulai 561/2006?

 1. Var uzskatīt, jo nav nekādi speciāli nosacījumi.
 2. Nevar uzskatīt, jo to jāpieskaita citam darbam.
 3. To laika periodu var uzskatīt par atpūtas laikposmu tikai tad, ja šis atpūtas periods atbilst iknedēļas atpūtai.
 4. Var uzskatīt, ja. transportlīdzekļa vadītājs pavada transportlīdzekli ar prāmi vai vilcienu un viņam ir pieejama guļasvieta vai kušete.

Vai jāievēro īpaši nosacījumi, mainot dzenošā(-o) tilta(-u) riteņus vai riepas uz citu ārējo diametru transportlīdzekļim, kurš ir aprīkots ar tahogrāfu?

 1. Transportlīdzeklim nedrīkst uzstādīt riepas ar citu protektoru.
 2. Transportlīdzeklim ir jāveic tahogrāfa kalibrācija, izmainot dzenošā(-o) tilta(-u) riteņu ārējo diametru
 3. Nav jāievēro nekādi nosacījumi.