Kalnu bremžu lietošana var izsaukt automobiļa vadāmības zaudēšanu.

 1. Jo uz apledojuša ceļa var notikt dzenošo riteņu bloķēšanās.
 2. Jo uz apledojuša ceļa var notikt stūrējamo riteņu bloķēšanās.
 3. Jo uz slidena ceļa var notikt visu riteņu bloķēšanās.
 4. Kalnu bremžu lietošana nevar izsaukt automobiļa vadāmības zaudēšanu.

Palielinot automobiļa ātrumu divas reizes, gaisa pretestības spēks pieaug apmēram:

 1. Divas reizes.
 2. Četras reizes.
 3. Astoņas reizes.
 4. Sešpadsmit reizes.

Kravas automobilim braucot ar pastāvīgu ātrumu 50 km/h visvairāk degvielas tiek patērēts:

 1. Gaisa pretestības pārvarēšanai.
 2. Rites pretestības pārvarēšanai.
 3. Zudumu pārvarēšanai automobiļa transmisijā.
 4. Automobiļa kinētiskās enerģijas izmaiņai

Cik kravas nostiprināšanas līdzekļi ir jāizmanto diagonālajā kravas nostiprināšanā?

 1. Vismaz divi.
 2. Vismaz trīs.
 3. Vismaz četri.

Palielinot automobiļa ātrumu uz asfalta no 40 km/h līdz 90 km/h, rites pretestības spēks parasti:

 1. Pieaug vairāk, kā divas reizes.
 2. Nedaudz pieaug.
 3. Nemainās.
 4. Samazinās.

Kādos apstākļos ir īpaši vērība jāpievērš ātruma ierobežotāja nostrādāšanas iespējai?

 1. Ieskrienoties pirms stāva kalnupejoša ceļa.
 2. Veicot apdzīšanas manevru.
 3. Pārslēdzot pārnesumus.
 4. Strauji uzsākot kustību no miera stāvokļa.

Aizpildot saskaņoto paziņojumu CSNg iesaistītie transporta līdzekļu vadītāji savstarpēji vienojas par:

 1. Par automobiļu bojājumiem un fiksē tos.
 2. CSNg apstākļiem.
 3. Zaudējumu atlīdzināšanas kārtību.
 4. Par katra automobiļa vadītāja vainas un atbildības pakāpi par CSNg izraisīšanu.

Vai saskaņotā paziņojuma lietošana atbrīvo no pienākuma izsaukt policīju?

 1. Ja tiek aizpildīts saskaņotais paziņojums, tad policija nav jāizsauc. Minētais nosacījums ir spēkā visā Eiropas ekonomiskajā zonā.
 2. Policija ir jāinformē jebkurā valstī un jebkurā gadījumā.
 3. Saskaņotais paziņojums darbojas tikai Baltijas valstīs.
 4. Atkarībā no konkrētās valsts likumdošanas.

Kad cietušajam apdrošinātājs var atteikties izmaksāt OCTA zaudējumu atlīdzību?

 1. Ja CSNg cietušā transportlīdzekļa remonta izmaksas pārsniedz tā faktisko vērtību.
 2. Ja CSNg iesaistītie vadītāji ir aizpildījuši ceļu policijas atvesto saskaņotā paziņojuma komplektu.
 3. Ja CSNg cietušais transportlīdzekļa īpašnieks OCTA apdrošinātājam rupjas neuzmanības dēļ nevar uzrādīt bojāto mantu tādā stāvoklī, kādā tā bija pēc CSNg, lai noteiktā kārtībā fiksētu mantai nodarītos bojājumus.
 4. Ja CSNg zaudējumus izraisījušā transportlīdzekļa īpašnieks OCTA apdrošinātājam nevar uzrādīt bojāto mantu tādā stāvoklī, kādā tā bija pēc CSNg, lai noteiktā kārtībā fiksētu mantai nodarītos bojājumus.

Vai transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa kontroles laikā uz autoceļa inspektoram ir tiesības anulēt Valsts tehnisko apskati?

 1. Tādas tiesības ir gadījumos ja tiek konstatēts būtisks trūkums vai bojājums, kas ietekmē apkārtējo vidi vai var ietekmēt satiksmes drošību (2.vērtējums).
 2. Tādas sankcijas netiek piemērotas.
 3. Uz autoceļiem šādas pārbaudes netiek veiktas.