Iebraukšana peļķē lielā ātrumā var izsaukt:

 1. Akvaplanēšanu.
 2. Ūdens iekļūšanu dzinējā.
 3. Redzamības samazināšanos.
 4. Visu norādīto.

CMR ir:

 1. Konvencija par starptautisko autopārvadājumu pavadzīmi.
 2. Konvencija par starptautisko autopārvadājumu līgumu.
 3. Konvencija par autopārvadājumu līgumu.
 4. Konvencija par autopārvadājumu līgumu un pavadzīmi.

Kura no pazīmēm liecina par to, ka pārvadājumam piedāvātā krava ir bīstamā krava?

 1. Ja nav zināma kravas izcelsmes valsts.
 2. Ja nosūtītājs kravas pavadzīmē ir norādījis bīstamo kravu klasifikāciju.
 3. Ja uz iepakojumiem ir uzraksts “BĪSTAMA KRAVA” .
 4. 2 un 3 atbildēs minētās pazīmes.

Kurām no sekojošiem prasībām atbilstošs automobilis izdala mazāk kaitīgās atgāzes?

 1. EURO 1
 2. EURO 3
 3. EURO 5
 4. ADR

Enerģiju taupošajām riepām ir:

 1. Zemāks spiediens riepās.
 2. Lielāks protektors, līdz ar to ilgāks ekspluatācijas laiks.
 3. Samazināta rites pretestība.
 4. Vieglāka montāža.

CMR pavadzīme ir:

 1. Starptautiskā preču – transporta pavadzīme.
 2. Kravas apdrošināšanas līgums.
 3. Abas atbildes pareizas.

Tahogrāfa iekārta fiksē:

 1. Automobiļa kustības ātrumu.
 2. Vadītāja darba režīmu.
 3. Nobraukto attālumu.
 4. Visu norādīto.

Pieņemot kravu, autovadītājs pārbauda:

 1. Ierakstu precizitāte pavadzīmē attiecībā uz iesaiņojumu skaitu.
 2. Kravas un tās iepakojuma ārējais izskats.
 3. Ierakstu precizitāte pavadzīmē attiecībā uz iesaiņojumu skaitu, to apzīmējumiem un numuriem.
 4. Ierakstu precizitāte pavadzīmē attiecībā uz iesaiņojumu skaitu, to apzīmējumiem un numuriem, kravas un tās iepakojuma ārējais izskats.

Kādas kravas, saskaņā ar bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumu prasībām, tiek uzskatītas par bīstamām?

 1. Savvaļas dzīvnieki.
 2. Visas ķīmiskas vielas.
 3. Viegli uzliesmojoši šķidrumi.
 4. Ļoti liela izmēra priekšmeti.

Atvienojoties kravas automobiļa divasu piekabei kustības laikā, tās apstāšanās notiek.

 1. Energoakumulatoru darbības rezultātā.
 2. Pakāpeniski samazinoties piekabes inerces spēkam.
 3. Gaisa pretestības dēļ.
 4. Nostrādājot darba bremzēm, izmantojot atlikušo gaisu resīveros