Kur vadītājam jāaptur transportlīdzeklis attēlotajā situācijā?2018.02.22.

 1. Tieši pirms luksofora.
 2. Pirms šķērsojamās brauktuves.
 3. Pirms stoplīnijas.
Kur vadītājam jāaptur transportlīdzeklis attēlotajā situācijā?

Kā jārīkojas vadītājam, ja viņa vieglajam automobilim nepietiekamas redzamības apstākļos nedeg viens no pakaļējiem gabarītlukturiem?2014.12.22.

 1. Jāpārtrauc braukšana.
 2. Jābrauc uz stāvvietu, piestiprinot automobiļa aizmugurē avārijas zīmi.
 3. Jāturpina braukt pa agrāk iecerēto maršrutu.

Vai atļauts apdzīt velosipēdu attēlotajā situācijā?2018.02.21.

 1. Atļauts.
 2. Aizliegts.
Vai atļauts apdzīt velosipēdu attēlotajā situācijā?

Kurā attēlā pareizi tiek pārbaudīts, vai cietušais elpo?2018.02.23.

 1. A.
 2. B.
 3. Abi paņēmieni nav pareizi.
Kurā attēlā pareizi tiek pārbaudīts, vai cietušais elpo?

Vai automobilis ir pareizi novietots stāvēšanai?2018.02.21.

 1. Pareizi.
 2. Nepareizi.
Vai automobilis ir pareizi novietots stāvēšanai?

Kas jāņem vērā attēlotajā situācijā, ja krustojumā vēlaties nogriezties pa kreisi?2018.02.23.

 1. Ceļš ir apledojis, un palielinās bremzēšanas ceļa garums.
 2. Kravas automobilis var apstāties, lai dotu ceļu.
 3. Veicot nogriešanās manevru, var rasties sānslīde.
 4. Visi iepriekšminētie nosacījumi.
Kas jāņem vērā attēlotajā situācijā, ja krustojumā vēlaties nogriezties pa kreisi?

Kura transportlīdzekļa vadītājam dosiet ceļu, pārbraucot krustojumu, attēlotajā situācijā?2018.02.23.

 1. Kravas automobiļa vadītājam.
 2. Vieglā automobiļa vadītājam.
 3. Abu transportlīdzekļu vadītājiem.
Kura transportlīdzekļa vadītājam dosiet ceļu, pārbraucot krustojumu, attēlotajā situācijā?

Kādos gadījumos ceļa posmā starp krustojumiem bezsliežu transportlīdzekļiem atļauts braukt pa tā paša braukšanas virziena tramvaja sliežu klātni vietās, kur sliežu klātne atrodas pa kreisi vienā līmenī ar brauktuvi?2015.03.04.

 1. Intensīvas satiksmes apstākļos.
 2. Apbraucot vai apsteidzot citus satiksmes dalībniekus.
 3. Visos iepriekšminētajos gadījumos.

Uz kuru no minētajiem gadījumiem attiecināms termins "Stāvēšana"?2018.02.21.

 1. Transportlīdzekļa apturēšana uz laiku, ilgāku par 5 minutēm.
 2. Transportlīdzekļa apturēšana uz laiku, ilgāku par 5 minūtēm, kas saistīta ar kravas iekraušanu transportlīdzeklī vai izkraušanu no tā.
 3. Uz abiem minētajiem gadījumiem.

Vai atļauts šķērsot baltu nepārtrauktu līniju, kura apzīmē brauktuves malu?2014.12.22.

 1. Atļauts.
 2. Aizliegts.
Vai atļauts šķērsot baltu nepārtrauktu līniju, kura apzīmē brauktuves malu?