Kuru transportlīdzekļu vadītājiem atļauts braukt attēlotajā situācijā?2018.02.20.

 1. Motocikla vadītājam.
 2. Tramvaja un motocikla vadītājiem.
 3. Motocikla, zaļā un dzeltenā automobiļa vadītājiem.
Kuru transportlīdzekļu vadītājiem atļauts braukt attēlotajā situācijā?

Vai motociklam (bez blakusvāģa) atbalsts ir obligāts, lai saņemtu atļauju piedalīties ceļu satiksmē?2018.02.21.

 1. Jā.
 2. Nē.

Vai atļauts vilkt motociklu bez blakusvāģa?2018.02.19.

 1. Atļauts.
 2. Aizliegts atkalas laikā.
 3. Aizliegts jebkurā gadījumā.

Kurš no vadītājiem pareizi novietojis transportlīdzekli stāvēšanai ārpus apdzīvotām vietām?2018.02.21.

 1. Zaļā automobiļa vadītājs.
 2. Dzeltenā automobiļa vadītājs.
 3. Motocikla un zaļā automobiļa vadītāji.
 4. Visi vadītāji.
Kurš no vadītājiem pareizi novietojis transportlīdzekli stāvēšanai ārpus apdzīvotām vietām?

Vai uz sausa asfalta seguma motocikla bremzēšanas ceļa garums būtiski atšķiras no automobiļa bremzēšanas ceļa garuma?2018.02.21.

 1. Motocikla bremzēšanas ceļš ir būtiski garāks.
 2. Motocikla bremzēšanas ceļš ir būtiski īsāks
 3. Motocikla un automobiļa bremzēšanas ceļš ir aptuveni vienāds.

Kā rīkosieties, pārbraucot krustojumu, attēlotajā situācijā?2018.02.23.

 1. Pārbrauksiet pēdējais, dodot ceļu abu transportlīdzekļu vadītājiem .
 2. Pārbrauksiet otrais, dodot ceļu kravas automobiļa vadītājam.
 3. Pārbrauksiet pirmais.
Kā rīkosieties, pārbraucot krustojumu, attēlotajā situācijā?

Kādos virzienos atļauts braukt attēlotajā situācijā?2018.02.23.

 1. Taisni, pa kreisi, apgriezties braukšanai pretējā virzienā un pa labi tuvākajā brauktuvju krustošanās vietā.
 2. Taisni, pa kreisi, tālākajā brauktuvju krustošanās vietā pa labi un apgriezties braukšanai pretējā virzienā.
 3. Taisni, pa kreisi un apgriezties braukšanai pretējā virzienā.
Kādos virzienos atļauts braukt attēlotajā situācijā?

Vai motocikla vadītājam atļauts apdzīt attēlotajā situācijā?2018.02.13.

 1. Atļauts.
 2. Aizliegts.
Vai motocikla vadītājam atļauts apdzīt attēlotajā situācijā?

Kuru transportlīdzekļu vadītājiem dosiet ceļu, pārbraucot krustojumu, attēlotajā situācijā?2018.02.21.

 1. Tramvaja un kravas automobiļa vadītājiem.
 2. Tramvaja vadītājam.
 3. Tramvaja un vieglā automobiļa vadītājiem.
Kuru transportlīdzekļu vadītājiem dosiet ceļu, pārbraucot krustojumu, attēlotajā situācijā?

Kā rīkosieties, pārbraucot krustojumu, attēlotajā situācijā?2018.02.23.

 1. Pārbrauksiet otrais, dodot ceļu vieglā automobiļa vadītājam.
 2. Pārbrauksiet otrais, dodot ceļu operatīvā transportlīdzekļa vadītājam.
 3. Pārbrauksiet pēdējais, dodot ceļu abu transportlīdzekļu vadītājiem.
Kā rīkosieties, pārbraucot krustojumu, attēlotajā situācijā?